Tjänster

Vi har genom åren etablerat nära och goda kontakter med våra producenter, vilka har gedigna kunskaper och erfarenheter av gjutning och bearbetning av metallprodukter. Våra producenter har utmärkta kunskaper för att tillfullo tillgodose våra kunders krav. De förser oss med produkter av hög kvalitet, pålitliga leveranstider till rätt kostnad.

 

Gjutning

- sand-, press-, maskin- eller varxgjutning i järn, stål, aluminium, koppar mm

Maskinbearbetning CNC

- svarvning, fräsning, slipning, borrning m.m

Stansning och svetsning samt all tänkbar ytbehandling.

Processen startar alltid från ett behov hos kunden. Det kan vara en helt ny produkt eller en önskan att flytta produktionen till en ny leverantör. När vi får ritningar och eventuella yttlerligare underlag, som t ex särskilda kravspecifikationer eller standarde går vi igenom alla dokument. Vi bokar  gärna ett möte med kunden för att diskutera eventuella frågor och för att säkerställa att vi uppfattat uppdraget korrekt.

 

Läs mer under fliken Processen

Våra leverantörer är utrustade med allt från enkla bearbetningsmaskiner till moderna fleroperationsmaskiner. Vi erbjuder all typ av maskinbearbeting som t ex fräsning, borrning, slipning. Vi kan också leverera svetsade konstruktior, plåtdetaljer från stansning eller laserskärning och mycket mer.

 

Läs mer om våra möjligheter under fliken Bearbetning 

Vi kan leverera maskinbearbetat gjutgods i hög kvalitet, både i små och stora volymer. Finns behov kan vi även bistå med värmebehandling, CNC-bearbetning, ytbehandling, målning och montering.

 

  

Läs mer under fliken Gjutning

 

 

Vi har genom åren arbetat en hel del med plastprodukter och vi har kvar ett par produkter i vårt sortiment. Produkterna är ämnade för utomhusbruk och står emot båda väder och vind.

Vi har i dagsläget två olika produkter som tillverkas i Sverige och distribueras via grossister till största delen inom Norden.

 

Läs mer om våra plastprodukter under fliken Övrigt